Burger

B1. Hamburger

  • 1,90 €
   Portion

B2. Cheeseburger

  • 2,20 €
   Portion

B3. Crispy-Chickenburger

  • 3,20 €
   Portion

B4. Big Hamburger

mit Zwiebeln

  • 6,50 €
   Portion

B5. Big Cheeseburger

mit Zwiebeln und Käse

  • 6,80 €
   Portion

B6. Bacon Burger

mit Speck, Röstzwiebeln und Käse

  • 7,00 €
   Portion

B7. Crispy-Chickenburger

mit Hähnchenfleisch, Zwiebeln und Käse

  • 7,00 €
   Portion

B8. Salsa Burger

mit Salsasauce, Röstzwiebeln und Käse

  • 7,00 €
   Portion

B9. Texas Burger

mit Barbecusauce, Speck, Röstzwiebeln, Jalapenos und Käse

  • 7,50 €
   Portion

BI0. Hot Big Cheeseburger

mit Jalapenos und Käse

  • 7,50 €
   Portion

C1. Doppelter Hamburger

  • 2,40 €
   Portion

C2. Doppelter Cheeseburger

  • 2,90 €
   Portion

C3. Hot Cheeseburger

mit Jalapenos

  • 2,90 €
   Portion